KOBIETY

Home / KOBIETY

Jesteś modelką i chcesz nawiązać współpracę?
Nie chcesz umowy na wyłączność?
Nic prostszego. Skontaktuj się z naszą agencją i zgłoś się.
Być może właśnie Ty zostaniesz kolejną naszą twarzą!

 

Dane Personalne i Kontaktowe


Ty w liczbach

Znaki szczególne (opisz wielkość i miejsce)
Inne informacje


modelkafotomodelkahostessa


Dodaj zdjęcia

Zdjęcie*

Zdjęcie*

Zdjęcie*

Zdjęcie*

Zdjęcie*

Zdjęcie*

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

ZAAKCEPTUJ I WYŚLIJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikacji przesłanych materiałów dla potrzeb procesu rekrutacji do GOmodels, rejestracji w agencji i serwisie internetowym na stronie www.gomodels.pl oraz wszelkich działań niezbędnych do późniejszej współpracy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883.Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą, dotyczą mojej osoby i nie naruszają praw osób trzecich. Niniejszym oświadczam że posiadam pełnie praw do przesłanych materiałów.